Brommers/scooters

Electric Heroes en e-scooterregeling, minder geluid door elektrisch rijden
De elektrische fiets en scooter winnen steeds meer terrein in Nederland. Electric Heroes is een campagne initiatief van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Door middel van campagnes bij gemeenten beoogt Electric Heroes jongeren te enthousiasmeren voor het rijden met een elektrische scooter in plaats van een conventionele scooter of brommer. De gemeente Utrecht heeft een regeling voor ondernemers gehad die stimuleert over te stappen op elektrisch vervoer. Het geluid van brommers en scooters met een verbrandingsmotor is de meest genoemde bron van geluidhinder; het veroorzaakt in de gebouwde omgeving bij één op de vijf personen geluidhinder en irritatie. Een elektrisch scooter helpt daarom verschillende problemen ineens aan te pakken.

De campagne Electric Heroes van NSG heeft inmiddels bij twintig gemeenten ‘gedraaid’. Uit een evaluatie blijkt onder meer dat het aantal jongeren dat overweegt over te stappen naar ‘elektrisch’ met ruim 50% is gestegen. Daarnaast geeft meer dan de helft van de jongeren aan dat de campagne hen positief heeft beïnvloed. Het is overigens niet alleen geluidhinder dat hier speelt. Rijden met elektrische scooters draagt ook bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook dat is een gemeentelijke taak.

Electric Heroes campagne in Zaandam

Wat betreft het verbeteren van de luchtkwaliteit is er de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Maar op het gebied van geluid is er nog steeds sprake van een probleem. Vooral binnenstedelijk kan het dan ook enorm slim zijn om elektrisch vervoer – zowel auto als scooter – echt hoog op de agenda te zetten: betere luchtkwaliteit, minder geluid en minder CO2 uitstoot.
Gemeenten kunnen dit het best laten aanhaken bij de onderwerpen waar ze aandacht voor willen genereren en bij wat in hun milieubeleid staat.

E-scooterregeling
De gemeente Utrecht zag ook het voordeel in van elektrisch rijden in de binnenstad en stimuleerde een aantal jaren geleden daarom koeriersdiensten, bezorgdiensten van maaltijden en andere zakelijke veel gebruikers over te stappen op elektrische scooters. Daarvoor is destijds een e-scooterregeling in het leven geroepen die een structurele overstap mogelijk maakt. De gemeente Utrecht stelde voor deze ondernemers een bedrag van maximaal 1.500 euro beschikbaar voor de overstap naar het gebruik van e-scooters voor 3 jaar. Door deze lange termijnfocus profiteren de ondernemers van brandstofbesparingen. De gemeente geniet vooral van de voordelen van verminderde uitstoot en minder geluidhinder voor haar bewoners.

De regeling is een aantal jaar geleden tot stand gekomen in een langdurig proces waarbij vooral duurzame persoonlijke contacten centraal hebben gestaan en er ook veel flexibiliteit van alle betrokkenen vereist is. De doelgroep was nog weinig bekend met de nieuwste ontwikkelingen van elektrisch vervoer. Er is veel aandacht besteedt aan het informeren van alle verschillende partijen. Met leasebedrijven, scooterleveranciers, verzekeraars en eindgebruikers zijn in het verleden contacten opgebouwd en besproken waar wensen en behoeften liggen.

Inmiddels rijden veel Utrechtse bezorgdiensten op een e-scooter of elektrische fiets.